Александър Капричев | Без название

Александър Капричев | Без название

2003г. :: Живопис :: акрилни бои / платно :: 107 x 92 см.Цена: €25000