Изложбата днес       Предишни изложби       Автори       За галерията       English

Иван Димитров - Вака
Даниел Дянков
Галина Станева, Велина Гребенска
Албена Коева
Иван Велчев - Йово
Милко Божков
Ванко Урумов, Альоша Кафеджийски, Кина Петрова, Стоимен Стоилов
Цанко Цанков
Явор Цанев
Иван Кирков
Цанко Цанков, Георги Баев, Светлин Русев, Васил Василев, Георги Йорданов, Петко Петков, Димитър Киров, Любен Диманов, Валери Чакалов, Дария Василянска, Росен Кръстев, Стефан Б. Стефанов
Александър Капричев
Мария Зафиркова
Веселин Начев
Владимир Иванов, Владимир Иванов
Альоша Кафеджийски, Кина Петрова
Даниел Дянков
Мариана Маринова
Ванко Урумов
Милко Божков, Иван Димитров - Вака, Стоян Цанев, Иван Кирков, Цанко Цанков, Веселин Начев, Георги Баев, Светлин Русев, Альоша Кафеджийски, Андрей Даниел, Нено Белчев, Кина Петрова, Петко Петков, Стоимен Стоилов, Албена Коева, Галина Станева, Снежина Попгенчева, Росен Кръстев, Цветелина Максимова, Стефан Б. Стефанов
Иван Кирков, Веселин Начев, Петко Петков, Aнтон Николов, Веско Велев, Петя Карастоянова, Мариана Маринова, Пенчо Добрев, Красимир Цанов
Нено Белчев, .Алекси Иванов, Николай Божинов – Никкалай, Петър Димитров
Мария Зафиркова
Милко Божков
Агоп Гемджиян
Христина Цонкова, Венцислав Марков
Милко Божков, Цанко Цанков, Васил Василев, Альоша Кафеджийски, Нено Белчев, Кина Петрова, Кирил Златков
Милко Божков, Ванко Урумов, Стоян Цанев, Иван Кирков, Йордан Кацамунски, Веселин Начев, Ангел Станев, Георги Баев, Стоимен Стоилов, Тодор Панайотов, Валентин Старчев
Милко Божков, Ванко Урумов, Иван Димитров - Вака, Мария Чакърова, Веселин Начев, Светлин Русев, Альоша Кафеджийски, Кина Петрова, Албена Коева
Милко Божков, Ванко Урумов, Стоян Цанев, Иван Кирков, Мария Чакърова, Веселин Начев, Светлин Русев, Альоша Кафеджийски, Кина Петрова, Стоимен Стоилов, Димитър Киров
Иван Димитров - Вака
Милко Божков
Стефан Б. Стефанов
Галина Станева
.Алекси Иванов, Николай Божинов – Никкалай
Веселин Начев
Милко Божков, Ванко Урумов, Пламен Аврамов, Явор Цанев, Иван Димитров - Вака, Стоян Цанев, Иван Кирков, Иван Кирков, Йордан Кацамунски, Цанко Цанков, Мария Чакърова, Мария Зафиркова, Веселин Начев, Тереза Зиковска, Ангел Станев, Павел Койчев, Светлин Русев, Васил Василев, Станислава Стоянова, Любомир Самарджиев, Альоша Кафеджийски, Андрей Даниел, Нено Белчев, Кина Петрова, Кирил Златков, Валентина Бъчварова, Ина Хичева, Стоимен Стоилов, Димитър Киров, Aнтон Николов, Галина Станева, Цветан Казанджиев
Росен Кръстев, Цветелина Максимова
Милко Божков, Стоян Цанев, Димитър Трайчев
Милко Божков, Ванко Урумов, Стоян Цанев, Иван Кирков, Цанко Цанков, Мария Чакърова, Светлин Русев, Кина Петрова, Таня Гарванска, Георги Божилов, Любен Диманов, Наполеон Алеков, Коста Скутунов
Милко Божков, Ванко Урумов, Мария Чакърова, Мария Зафиркова, Веселин Начев, Нено Белчев, Бенчо Обрешков, Владимир Димитров - Майстора, Атанас Михов, Александър Божинов, Любен Диманов
Милко Божков, Ванко Урумов, Явор Цанев, Иван Димитров - Вака, Стоян Цанев, Иван Кирков, Йордан Кацамунски, Цанко Цанков, Георги Баев, Светлин Русев, Васил Василев, Любомир Самарджиев, Андрей Даниел, Стоимен Стоилов, Красимир Русев, Таня Гарванска, Бенчо Обрешков, Димитър Киров, Георги Божилов
Зияатин Нуриев
Кремена Цанкова
Милко Божков
Иван Димитров - Вака
Веселина Тръпчева
Мария Зафиркова
Светлин Русев
Нено Белчев
Гаро Кешишян
Юрий Василев
Александър Капричев
Милко Божков
Ванко Урумов
Альоша Кафеджийски
Кирил Златков
Мария Зафиркова
Галина Станева
Милко Божков
Мембрандт
Иван Кирков, Георги Баев, Светлин Русев, Андрей Даниел, Георги Божилов
Иван Димитров - Вака, Албена Коева, Ирена Димитрова
Милко Божков, Ванко Урумов, Пламен Аврамов, Иван Димитров - Вака, Цанко Цанков, Альоша Кафеджийски, Кина Петрова, Албена Коева, Александър Капричев
Милко Божков, Ванко Урумов, Явор Цанев, Иван Димитров - Вака, Стоян Цанев, Димитър Трайчев, Цанко Цанков, Мария Чакърова, Мария Зафиркова, Веселин Начев, Тереза Зиковска, Павел Койчев, Альоша Кафеджийски, Нено Белчев, Кина Петрова, Таня Гарванска, Албена Коева
Милко Божков, Ванко Урумов, Иван Димитров - Вака, Иван Кирков, Димитър Трайчев, Мария Зафиркова, Веселин Начев, Любомир Самарджиев, Андрей Даниел, Стоимен Стоилов, Атанас Михов, Александър Божинов, Люба Паликарова, Любен Диманов
Кирил Златков, Ина Хичева, Георги Йорданов, Стоимен Стоилов, Красимир Русев, Димитър Киров, Георги Божилов, Aнтон Николов
Иван Кирков
Ангел Станев
Галерия 8
9000 Варна, ул. Шкорпил 8А :: телефон: 052/612 675 :: e-mail: statelov@abv.bg :: www.gallery8.net 
За контакти: Борис Стателов